Aduard

Het dorp heeft ongeveer 2500 inwoners. Aduard heeft een rijke geschiedenis. In de twaalfde eeuw werd het Sint Bernardusklooster gebouwd. In 1280 werd de grote Abdijkerk gebouwd. Wat van dit prachtige imposante gebouw is overgebleven is de vroegere ziekenzaal van het klooster. Dit overgebleven gedeelte is de huidige Nederlands Hervormde kerk. Tegenover de kerk bevindt zich het kaakheem (plaats van terechtstelling) met verstilde oude woningen en het museum.

De Cisterciënzer monnikenorde, die aan het klooster was verbonden,ontstond in Frankrijk. Zij hebben de waterhuishouding van het achterland heringericht. Door het aanleggen van dijken en wierden zorgden zij er voor dat het drassige land werd ontwikkeld tot goede landbouwgrond. Ook werd het klooster internationaal een geliefde plaats om te studeren en een trefpunt voor intellectuelen. De kerk was groter als de Martinikerk in Groningen. Het doet nu dienst als Hervormde Kerk.

Het museum Sint Bernardushof is gevestigd in het oudste huis van Aduard. Het staat met meerdere fraai gerestaureerde gebouwen op het Kaakheem (de vroegere terechtstellingsplaats) Het huis, waarin het museum sinds 1997 is gevestigd, dateert van 1600. De vaste collectie geeft een goed beeld van de betekenis van het werk van de monniken.

De agrische bestemming van het dorp is in de loop der tijden veranderd in een forensenplaats. Het is geliefd omdat het maar 8 kilometer van Groningen ligt. Het dorp en de omgeving is rijk aan monumenten en gerestaureerde gebouwen. De 18e eeuwse dorpsherberg “onder de Linden” is prachtig gerestaureerd en doet nu dienst als hotel en restaurant. Een plaats waar het goed toeven is.

Voor de toerist op doorreis is aan de weg van Groningen naar Leeuwarden is hotel “Aduard” een goed onderkomen dat tevens voorzien is van een goed restaurant. Parkeren is geen probleem. Vlakbij liggen camping “Nieuwklap” en het watersportcentrum “Aduarderdiep”.

De weg naar Leeuwarden, die van 1843 dateert geeft een goed uitzicht op de Leegkerker poldermolen “De jonge Held” uit 1829 en het de molenaarswoning. Veel waterwegen omgeven Aduard. Het van Starkenborghkanaal naar Friesland is een drukke vaarroute. Het Reitdiep gaat naar het Lauwersmeer met het Hoendiep en het Aduarderdiep zijn ze goede vaarwegen voor de watersport. Ook veel sportvissers hebben hun “stekkie” daar gevonden.

monniken

tuinmuseum