Ezinge

Ezinge heeft ruim 900 inwoners. Ezinge is het hoofddorp van het voormalige schiereiland Middag. In de achtste eeuw na Chr. ontstond de Lauwerszee door zware zee-inbraken. Sindsdien was Middag een schiereiland in de monding van de rivier de Hunze (tegenwoordig Reitdiep geheten). Middag is een verbastering van Mid-oog, namelijk eiland. Samen met een ander eiland in de monding van de Hunze, het Humsterland (hoofdplaats Oldehove) vormt Middag het Nationaal Landschap Middag-Humsterland.

Het dorp heeft een beschermd dorpsgezicht met een kerk uit begin 13e eeuw. Deze kerk met losstaande toren staat op de rand van de afgegraven wierde. Ezinge is vooral bekend vanwege de opgravingen die Albert van Giffen hier in de jaren 20 en begin jaren 30 heeft gehouden. Er zijn hierbij de resten van 85 boerderijen en 60 bijgebouwen gevonden uit de periode van 600 v. Chr tot de 5e eeuw na Chr. Bijzonder is de vondst van de gouden zwaardknop van Ezinge uit de 7e eeuw, die vergelijkbaar is met die uit het koningsgraf van Sutton Hoo, Engeland. In

Ezinge is Museum Wierdenland gevestigd dat tot doel heeft de aandacht te vestigen op de geschiedenis van wierden en het wierdenland. In april 2008 zal een nieuw gebouw worden geopend. Het nieuwe pand zal veel meer zijn dan alleen een museum en krijgt een nieuwe naam: "Wierdenland, Centrum voor wierden en landschap".

Koeien

Ezinge