Feerwerd

Het dorp is gelegen tussen Garnwerd en Ezinge. Het dorp heeft ruim 300 inwoners. Zoals de naam zegt, is Feerwerd oorspronkelijk een wierdedorp. De eerste vermelding van het dorp dateert uit 1283, maar aangenomen wordt dat de oudste wierde ook al voor het begin van de jaartelling werd bewoond. Het gebied waarin Feerwerd ligt, Middag, werd in de vroege middeleeuwen bedijkt, het dorp kwam toen samen met Ezinge en Garnwerd op een schiereiland te liggen.

De Jacobuskerk stamt waarschijnlijk uit het einde van de twaalfde of het begin van de dertiende eeuw. De toren stamt uit 1859. In de kerk bevindt zich een grafkelder uit 1600. Hierin liggen leden van de familie Aldringa, die een van de drie borgen bewoonden die in de omgeving van het dorp lagen. De bepleistering en de ramen stammen uit de 19e eeuw.
De kerk is sinds 1977 eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken.

Het dorp heeft de molen Joeswert uit 1855. Deze molen is nog steeds in gebruik, het is een van de weinige molens waar nog spelt wordt gemalen.

vlinder