Kommerzijl

Het dorp heeft 592 inwoners. Omstreeks 1600 zal Kommerzijl vermoedelijk zijn ontstaan. De oudst bekende vermelding van dit dorp staat opgetekend in een afrekening uit 1602 van pachtrenten uit landerijen. Rentmeester Johan Lutma registreerde dat jaar betreffende bezittingen van het voormalig nonnenklooste te Kuzemer een jaarlijkse rent van 3 daalder, afkomstig van de Wybesmaheerd, gelegen bij “Kummerzijl”.

Op de plek van Kommerzijl was rond 1572 een schans aangelegd, op verzoek van Wigbold van Ewsum, de borgheer van Nienoord te Leek. De Schans was nodig om het terrein van de compagnie te beschermen, vooral tegen de geuzen, die in 1572 Brielle hadden veroverd en vervolgens voortdurend invallen deden in deze kuststreken. Omdat bij de aanleg van de schans de dijk langs de uitwateringsriet werd verhoogd, kreeg de schans de naam “De Opslag”.

In 1958 kwam bij de plek waar een voormalige schans De Opslag had gelegen, een nieuwe dijk met een uitwateringssluis gereed, die de naam Opslagter- of Kommerzijl kreeg. Rondom die sluis ontstond vervolgens het dorp Kommerzijl. De naam is afgeleid van de ligplaats voor de schepen bij de uitwateringssluis, die daar lagen te wachten tot de sluis bij eb open kon.

boomstam