Krassum

Het plaatsje ligt even ten zuiden van Garnwerd aan de weg naar Oostum. Het Pieterpad loopt door het gehucht. Oorspronkelijk was Krassum een wierde. De oudste vermelding van de naam dateert al uit 820. In dat jaar werden landerijen bij Krassum geschonken aan het klooster te Fulda, een klooster dat gesticht was door Bonifatius.

De wierde is, zoals zo vele, in de negentiende eeuw afgegraven. De afgegraven aarde die daarbij vrij kwam was een zeer gewild product voor grondverbetering, met name in de Veenkoloniƫn. Dat afgraven gebeurde zeer drastisch, tot onder het maaiveld. Alleen waar de boerderijen stonden werd de oude wierde intact gelaten. In 2005 is begonnen met het herstel van de wierde in oude glorie. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van specie die vrij komt bij het baggeren van de vaarwegen in Groningen. Dat herstel zal enige jaren vergen.

Krassum