Niehove

Niehove is een wierdedorp in de gemeente Zuidhorn met 294 inwoners. Het wordt al 2200 jaar onafgebroken bewoond. Nadat rond 800 de Lauwerszee was ontstaan, kwam Niehove (toen nog Suxwort, Zuidwierde) op een eiland te liggen, Humsterland. Het dorp werd de hoofdplaats van het waddeneiland.

Zo'n 400 jaar later nam het aantal stormvloeden toe, waarna er een ringdijk rond Humsterland werd gelegd. Hierdoor werd het eilandkarakter van Humsterland nog versterkt. Pas vanaf 1500 werd het Humsterland door dijken met het vasteland verbonden. Het gehele dorp is beschermd dorpsgezicht.

Het dorp heeft een oude radiaire inrichting wat nu nog goed te zien is. Niehove is een prachtig bewaard gebleven wierdedorp met op het hoogste punt van de wierde een van oorsprong 13e eeuwse kerk. In 1619 werd het aanzien van de drastisch gewijzigd door het aanbrengen van grote smalle ramen. Het doet nut even dienst als informatiecentrum over de geschiedenis van het dorp. Om de kerk zijn in twee cirkels de huizen met de achterkant naar de velden gebouwd. Van af de kerk lopen smalle zogenaamde kerkepaden naar de ringweg beneden.

haventje Niehove

koeien

uitzicht