Noordhorn

Noordhorn telt 1.584 inwoners en ligt op de rand van het Humsterland. De naam Noordhorn betekent: noordelijke hoek en ligt op een keileemrug (gast). De oorsprong van het dorp is onduidelijk. Het gebied lag lange tijd geïsoleerd door omringende moerassen, In de 13e eeuw werden de eerste dijken aangelegd in het gebied rond Noordhorn, waarop de eerste bewoning ontstond. Bekend is dat er rond 1280 een kerk werd gebouwd (nu de Nederlands Hervormde Kerk).

Door de aanleg van verschillende dijken, begon het gebied langzamerhand een verbinding te vormen met de landschappen Middag, Humsterland, Vredewold en Westelijk Langewold. Een van de dijken werd een belangrijke heerweg tussen Friesland, de Ommelanden en de stad Groningen. Dit pakte zeer ongunstig uit voor beide dorpen, daar deze op de route lagen van de verschillende legertjes die het gebied van tijd tot tijd binnenvielen. Noordhorn en Zuidhorn werden daardoor vele malen geteisterd door vele gevechten. En werden uit wraak of door plunderingen meermalen in brand gestoken (1438, 1498, 1514, 1516 en 1522).

Op 30 september 1581 vond de Slag bij Noordhorn plaats, waarbij de Spanjaarden onder Verdugo de troepen onder John Norris (of Norrits) en Willem Lodewijk op het veld ten westen van Noordhorn versloegen (later Norritsveld genoemd, naar John Norris). Hierbij vielen meer dan 2000 doden. De plaats werd opnieuw vernietigd en werd pas in 1594 opnieuw opgebouwd.

Noordhorn van nu wordt van Zuidhorn gescheiden door het van Starkenborgkanaal. Met het graven werd begonnen in 1931 en het werd geopend door koningin Wilhelmina in 1938, In tegenstelling tot veel andere dorpen is het oude van Noordhorn bewaard gebleven. De pel- en korenmolen Fortuna is een achtkante bovenkruier uit 1890. De kerk is van de 13e eeuw en is gotisch-romaans. Het meest opvalende gebouw is de Gouden Leeuw een eeuwenoude dorpsherberg en is nu een kostuummuseum. De doopsgezinde vermaning (kerk) is van 1838 en valt nu onder monumentenzorg.

Noordhorn

Noordhorn