Oldehove

Oldehove is een dorp met 1.648 inwoners. De naam Oldehove komt voor in enkele laat vijftiende-eeuwse kerklijsten en wordt dan gelijkgesteld met Hummerze. Het zal de plek zijn geweest van de oudste kerkelijke (en wellicht ook wereldlijke) rechtstoel, waar de proost of deken van de proosdij Humsterland kon rechtspreken. Oldehove is echter geen wierdedorp (terpdorp), zoals het nabijgelegen veel oudere Niehove, dat eerder Suxwort moet hebben geheten, en waar later een tweede rechtstoel werd gevestigd.

De streek om Oldehove wordt nu nog het Humsterland genoemd. Het gemaal De Waterwolf staat ongeveer 2 km ten noordwesten het dorp. Bezienswaardig is de Ludgeruskerk uit de 13e eeuw en werd in 1664 geheel vernieuwd.

In 1971 vond een restauratie plaats. In de kerk bevindt zich het praalgraf van de Weense gravin Margaretha von Cobentzel, die destijds woonde in de Englumborg. Het dorp bezit twee achtkante stellingmolens: molen Aeolus (1846) en De Leeuw uit 1855.

Oldehove dorpsgezicht

Oldehove