Zuidhorn

Zuidhorn telt 6559 inwoners. De spoorwegverbinding met Groningen en Leeuwarden dateert van 1866 en maakt het dorp een geliefde forensenplaats. Deze gemeente is door de herindeling in 1990 uitgebreid met de voormalige gemeenten Aduard, Grijpskerk, en Oldehove en heeft in totaal 15 dorpen. Het voormalig raadhuis dateert uit 1916. Het hotel in't Holt laat zien dat Zuidhorn een verkeersknooppunt was voor de route naar Friesland.

Het dorp Zuidhorn telde voorheen drie borgen: de Klinckemaborg, de Jellemaborg en de Hanckemaborg. De Hanckemaborg dateert van 1540 en is tot 1877 bewoond gebleven. Een karakteristieke weg in Zuidhorn is "De Gast". Een weg met beeldbepalende panden die een duidelijk beeld geven van de vroegere rijkdom. De Gast was oorspronkelijk de route naar Friesland en wordt geflankeerd door rustieke rentenierswoningen die het dorp een voornaam uiterlijk geeft.

Van de vele mooie panden is Arnichem het meest in het oogspringend. Even verder aan de Gast staat de Rooms Katholieke Kerk die in 1844 werd gebouwd. Het horecabedrijf "Zalencentrum Balk" heeft een lange gastvrije traditie. Voor grote als kleine gezelschappen heeft het een breed scala aan mogelijkheden. Het dorp is goed bereikbaar door bus- en treinverbindingen.

Zuidhorn

Zuidhorn

Julianalaan